Mijn werk gaat over ons, mensen en over onze gedragingen. Dit is niet altijd figuratief en zichtbaar, soms is het werk zelfs schijnbaar levenloos en abstract. Dan gaat het over verhoudingen of over het decor waarin we leven. Soms is een beeld in mijn hoofd heel helder en het lukt slechts af en toe het exact zo te materialiseren. En soms ontstaat een voorstelling aarzelend, al tekenend. Dat worden vraagtekens en doorkijkjes. Van al mijn werk zijn mijn boeken het meest uitgesproken. Boeken geven de ruimte om dit en dat en het andere te beweren en om verschillende kanten te belichten. Tegelijkertijd schept het formaat en de chronologie orde. Het is niet een mens met één gezicht, maar al die gezichten naast, tegenover en door elkaar. Mijn opleiding aan de academie ben ik geëindigd op de afdeling “Theater, beweging en omgeving”. Theater: ja er is een hoop theater in ons leven, beweging: ja ik ben altijd onderweg en onze sociale omgeving heeft veel invloed op mijn werk. Na mijn opleiding heb ik decors gemaakt voor het toneel, soms ontworpen en vooral het tijdelijke karakter van decors sprak me aan. Ook heb ik werk gemaakt voor openbare gebouwen, dat vele jaren moet meegaan en dus meer materiaalkennis en constructie vereist. Toch is het belangrijkste voor mij tekenen, ook als basis voor schilderen, boeken of ruimtelijk werk. Dat tekenen omvat bij mij meerdere technieken zoals ook collages en schetsen met waterverf. Bij het maken van boeken is het drukken en binden een belangrijk deel van het werk.