Teken- en Schildercursus voor volwassenen

Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00
Dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur

Op aanvraag: een les boekbinden
of lezing over kunstenaarsboeken.

e.horst@xs4all.nl

PRINSENGRACHT 534
1017 KJ  AMSTERDAM
TEL. 06-34910142

Door verschillende invalshoeken en technieken te proberen, ontdekken mensen hoe ze hun eigen ideeën kunnen vormgeven. De één houdt van nauwkeurig tekenen naar waarneming, een ander meer van wild en kleurrijk schilderen en een derde knutselt liever. Er wordt gewerkt met verf (water-, plakkaat- en olieverf), krijt, inkt, linoleum en collage.

Algemeen: Tijdens de schoolvakanties wordt geen les gegeven, d.w.z. dat er ongeveer 36 lessen per jaar gegeven worden. De kosten zijn € 18,- per les. Een gratis proefles is mogelijk.
Inschrijving voor de cursus gebeurt voor een aaneengesloten periode, dus van vakantie tot vakantie en met een opzegtermijn van een maand. Zo is het ook prettig als de betaling van vakantie tot vakantie loopt (gironummer NL46INGB0001710563 t.n.v. Els ter Horst; contant mag ook).
Aan het einde van het cursusjaar wordt een tentoonstelling gehouden. Aanmelden: stuur een mail of bel.